Zbrinut ćemo vaš EE otpad

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom dužni smo preuzimati EE otpad u svakoj poslovnici čija je prodajna površina veća od 400 m2.

Plaćajte kako vama odgovara

Provjerite koje opcije plaćanja vam nudi SPAR Hrvatska.

Plaćajte kako vama odgovara

Provjerite koje opcije plaćanja vam nudi SPAR Hrvatska.