Zbrinut ćemo vaš EE otpad

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom dužni smo preuzimati EE otpad u svakoj poslovnici čija je prodajna površina veća od 400 m2.

Plaćajte kako vama odgovara

Provjerite koje opcije plaćanja vam nudi SPAR Hrvatska.