Zaštita osobnih podataka / Privacy policy

I. NAGRADNA IGRA

 

Pravila o korištenju osobnih podataka

 

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri „Poklanjamo 60 mobitela iPhone 12!“!“
koja se održava od 1.9. 2021. do 30.9.2021. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem da SPAR Hrvatska d.o.o. kao Voditelj obrade obrađuje vaše gore navedene podatke (po osnovu čl.6 a Opće uredbe o) jedino i isključivo u svrhu vašeg sudjelovanja u Nagradnoj igri, za koje će potrebe, a u slučaju osvajanja nagrade ime i prezime dobitnika nagrade biti objavljeno na web stranici Voditelja obrade.zaštiti osobnih podatka

Ujedno, danom privolom potvrđujete da ste upoznati/a sa slijedećim činjenicama:

  • Voditelj obrade podatka je SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754
  • Kontaktni podaci Voditelja obrade u vezi vaših osobnih podataka su, e-mail: osobni.podaci@spar.hr
  • Pravna osnova temeljem koje se upotrebljavaju osobni podaci: – vaša privola čl.6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka
  • Svrha obrade vaših osobnih podataka: sudjelovanje u Nagradnoj igri
  • Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati, vaše ovako prikupljene osobne podatke, do završetka provođenja Nagradne igre ili do povlačenja privole koju možete povući - pisanom izjavom dostavljenom na adresu Voditelja obrade ili na e-mail osobni.podaci@spar.hr.
    Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena; (povlačenje privole ne utječe na eventualno druge osnove obrade podatka iz čl. 6. Opće uredbe o zaštiti podataka).
  • U vezi s obradom osobnih podataka imate pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak netočnih i na dopunu nepotpunih osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka ili, ukoliko je primjenjivo, na ograničenje obrade, sve u skladu s uvjetima predviđenim propisima.
  • Da imate pravo podnijeti u vezi povrede mojih prava prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

II. NEWSLETTER

 


SVRHA


Osobne podatke koje ste dostavili društvu SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754 ispunjavanjem zahtjeva za dostavu newslettera (Vaše ime i e-mail adresa), društvo SPAR Hrvatska d.o.o. obrađuje u svrhu dostave newslettera.


PRAVNA OSNOVA


Obrada Vaših podataka odvija se na temelju Vašeg pristanka koji je moguć i dopušten temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


Gore navedene podatke dostavljate društvu SPAR Hrvatska d.o.o. bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi društvo SPAR Hrvatska d.o.o. bilo u mogućnosti poslati Vam newsletter. Bez ovih osobnih podataka, SPAR Hrvatska d.o.o. Vam ne može poslati newsletter.  
 

Imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku bez naknade. Do trenutka povlačenja Vašeg pristanka, obrada je zakonita. Ukoliko želite povući Vaš pristanak, to možete učiniti jednostavnim klikom na poveznicu „odjava“, ili slanjem e-mail poruke na adresu: osobni.podaci@spar.hr  i time ćete se odjaviti s
pretplate primanja newslettera. Ovo je navedeno i na stranici registracije za
newsletter.


POHRANA/BRISANJE


Povlačenje Vašeg pristanka odjavom pretplate s newslettera, bit će automatski zabilježeno u bazi podataka za newsletter. Ova bilješka znači da više nećete primati nikakve nove newslettere od trenutka odjave. Konačno brisanje Vaših podataka uslijedit će u roku od mjesec dana računajući od dana Vaše odjave, pod uvjetom da propisi na snazi ne isključuju brisanje.


IZVRŠITELJ OBRADE


Za tehničke potrebe slanja newslettera, društvo SPAR Hrvatska d.o.o. koristi društvo Emarsys eMarketing Systems AG kao izvršitelja obrade i SPAR Business Services GmbH Information & Communication Services Europastrasse 3, 5015 Salzburg, Austria FN 68396. Ova društva su izvršitelji  obrade za SPAR Hrvatska d.o.o. za potrebe slanja newslettera. Vaši se podaci ne dostavljaju nikom drugome.


VAŠA PRAVA


Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo  na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka), na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka) u skladu s uvjetima navedenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte SPAR Hrvatska d.o.o. (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


OPTIMIZACIJA SLANJA


Kako bismo Vam pružili što kvalitetniju uslugu slanja newslettera, koristimo opciju „Send time optimization“ (optimizacija vremena slanja), u okviru koje se na statističkoj razini od svih primatelja prikupljaju podaci o vremenu otvaranja poslane elektroničke pošte. Podaci se prilikom prikupljanja anonimiziraju te ih nije moguće ni na koji način povezati s konkretnim korisnikom. 


KONTAKT PODACI

Možete nas kontaktirati e-mailom na adresu: osobni.podaci@spar.hr