Zaštita osobnih podataka / Privacy policy

I. NEWSLETTER

 


SVRHA


Osobne podatke koje ste dostavili društvu SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754 ispunjavanjem zahtjeva za dostavu newslettera (Vaše ime i e-mail adresa), društvo SPAR Hrvatska d.o.o. obrađuje u svrhu dostave newslettera.


PRAVNA OSNOVA


Obrada Vaših podataka odvija se na temelju Vašeg pristanka koji je moguć i dopušten temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).


Gore navedene podatke dostavljate društvu SPAR Hrvatska d.o.o. bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi društvo SPAR Hrvatska d.o.o. bilo u mogućnosti poslati Vam newsletter. Bez ovih osobnih podataka, SPAR Hrvatska d.o.o. Vam ne može poslati newsletter.  
 

Imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku bez naknade. Do trenutka povlačenja Vašeg pristanka, obrada je zakonita. Ukoliko želite povući Vaš pristanak, to možete učiniti jednostavnim klikom na poveznicu „odjava“, ili slanjem e-mail poruke na adresu: osobni.podaci@spar.hr  i time ćete se odjaviti s
pretplate primanja newslettera. Ovo je navedeno i na stranici registracije za
newsletter.


POHRANA/BRISANJE


Povlačenje Vašeg pristanka odjavom pretplate s newslettera, bit će automatski zabilježeno u bazi podataka za newsletter. Ova bilješka znači da više nećete primati nikakve nove newslettere od trenutka odjave. Konačno brisanje Vaših podataka uslijedit će u roku od mjesec dana računajući od dana Vaše odjave, pod uvjetom da propisi na snazi ne isključuju brisanje.


IZVRŠITELJ OBRADE


Za tehničke potrebe slanja newslettera, društvo SPAR Hrvatska d.o.o. koristi društvo Emarsys eMarketing Systems AG kao izvršitelja obrade i SPAR Business Services GmbH Information & Communication Services Europastrasse 3, 5015 Salzburg, Austria FN 68396. Ova društva su izvršitelji  obrade za SPAR Hrvatska d.o.o. za potrebe slanja newslettera. Vaši se podaci ne dostavljaju nikom drugome.


VAŠA PRAVA


Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo  na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka), na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka) u skladu s uvjetima navedenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte SPAR Hrvatska d.o.o. (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


OPTIMIZACIJA SLANJA


Kako bismo Vam pružili što kvalitetniju uslugu slanja newslettera, koristimo opciju „Send time optimization“ (optimizacija vremena slanja), u okviru koje se na statističkoj razini od svih primatelja prikupljaju podaci o vremenu otvaranja poslane elektroničke pošte. Podaci se prilikom prikupljanja anonimiziraju te ih nije moguće ni na koji način povezati s konkretnim korisnikom. 


KONTAKT PODACI

Možete nas kontaktirati e-mailom na adresu: osobni.podaci@spar.hr