Neka vaš poklon bude poseban i koristan!

Obavijest korisnicima poklon kartica!

Od 1.1.2023. godine stanje na vašoj poklon kartici biti će automatski preračunato
u EUR te svoju karticu možete nastaviti koristiti do potrošnje dostupnog iznosa na kartici kao i do sada ili do isteka roka valjanosti kartice.

Poklonite svojim najdražima, prijateljima ili članovima obitelji stilski oblikovanu SPAR poklon karticu. Izaberite SPAR poklon karticu s određenom vrijednosti ili pak SPAR poklon karticu čiju ćete vrijednost sami odrediti pri kupnji.

Jednostavno izaberite tip SPAR poklon kartice koji vam se sviđa i željenu vrijednost platite na blagajni (unaprijed određena vrijednost 6,63 €, 13,27 €, 26,54 € ili 53,08 € ili vrijednost po vašem odabiru, s time da najmanji iznos mora biti 6,63 €.

Vlasnik SPAR poklon kartice tako će jednostavno prema vlastitom izboru kupovati u svim SPAR supermarketima i INTERSPAR hipermarketima, Interspar restoranu, kioscima, Tutto bene, To Go i  Smoothie baru.

Vlasnik SPAR poklon kartice pri plaćanju treba predočiti karticu a iznos kupnje odbije se od iznosa koji se nalazi na poklon-kartici. Vlasnik SPAR poklon kartice stanje preostalog iznosa na kartici jednostavno može provjeriti na svakoj blagajni INTERSPAR hipermarketa i SPAR supermarketa te na sljedećem linku.

Zašto izabrati SPAR poklon-karticu?

Kao idealan poklon na raspolaganju su vam dvije vrste SPAR poklon-kartica: s unaprijed određenom vrijednosti 6,63 €, 13,27 €, 26,54 €, 53,08 €  ili s vrijednosti prema vašem odabiru, s time da uplaćeni iznos mora biti veći od 6,63 €.

Nakon što odaberete poklon karticu, ona postaje važeća u trenutku kupnje na blagajni, a iznos na kartici moguće je koristiti tijekom 12 mjeseci od dana kupnje.

SPAR poklon-karticom možete plaćati u svim SPAR supermarketima i INTERSPAR hipermarketima, INTERSPAR restoranu, INTERSPAR kioscima, Tutto bene, To Go i Smoothie baru. SPAR poklon-kartica je sredstvo plaćanja kao i svako drugo te se njome mogu plaćati svi proizvodi bez obzira na to jesu li u posebnoj ponudi.

Poklon-karticom možete platiti cjelokupan ili djelomičan iznos kupnje. Ako preostali iznos na kartici nije dovoljan za podmirenje cijelog iznosa, ostatak možete podmiriti svim ostalim načinima plaćanja. Iznos na kartici ne morate iskoristiti odjednom, što znači da proizvode i usluge možete plaćati u više navrata, sve dok na kartici imate raspoloživih sredstava. Iznos na kartici ne možete doplatiti, no možete jednostavno kupiti novu karticu.

Pri plaćanju uručite karticu na blagajni, a iznos kupnje odbit će se od iznosa koji se nalazi na poklon-kartici. Stanje preostalog iznosa na kartici možete provjeriti na svakoj blagajni INTERSPAR hipermarketa i SPAR supermarketa te na sljedećem linku pomoću PIN-a. PIN se nalazi na stražnjoj strani kartice.

Prii kupnji PIN je zaštićen i pokriven folijom koju je potrebno "sastrugati". S obzirom na to da se SPAR poklon-kartica ne izdaje na ime, prenosiva je na treće osobe. Valjanost kartice može se provjeriti na svim prodajnim mjestima na kojima se ona može koristiti.

SPAR Hrvatska d.o.o. ne preuzima odgovornost za gubitak kartice i ona se ne može poništiti.

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Općim uvjetima poslovanja s darovnim karticama društvo SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 50 (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuje prava i obveze s naslova darovnih kartica Društva. Ovi Opći uvjeti obvezuju Društvo i svakog kupca koji kupi darovnu karticu, odnosno koji darovnom karticom plaća određenu robu ili uslugu na prodajnim mjestima Društva. Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da kupnjom darovne kartice prihvaća i Opće uvjete te način poslovanja darovnim karticama koji je utvrđen ovim općim uvjetima.

1. OPĆENITO

 Darovna kartica je dokument izrađen od plastike ili može biti u PDF obliku (samo za pravne osobe). Darovna kartica je dokument koji sadrži EAN kod 128 odnosno može sadržavati drugi kod koji bi zamijenio EAN kod. Ovaj dokument izdaje Društvo temeljem plaćanja i Društvo ga je sukladno s ovim Općim uvjetima obvezno primiti kao plaćanje za robu ili uslugu koju prodaje u svim svojim prodajnim mjestima -prodavaonicama, ugostiteljskim objektima i kioscima u Republici Hrvatskoj.

 2. VRIJEDNOSTI DAROVNE KARTICE

Darovna kartica može biti izdana tako da se na njoj nalazi iznos od 6,63 €, 13,27 €, 26,54 € ili kupac može pri kupnji sam odrediti vrijednost koja će biti uplaćena na tzv. varijabilnu darovnu karticu. Kupac samostalno određuje iznos koji će uplatiti na varijabilnu darovnu karticu, time da minimalni iznos koji može biti uplaćen jest 6,63 €.

 3. OBVEZE DRUŠTVA

3.1. Za Društvo obveza s naslova darovne kartice nastaje u trenutku kada kupac darovne kartice uplati   vrijednost darovne kartice. Uplatu vrijednosti (bilo unaprijed utvrđene ili one koju kupac želi uplatiti - ovisno o vrsti kartice) moguće je napraviti svim standardnim načinima plaćanja (gotovinom, određenim debitnim i kreditnim karticama koje Društvo prihvaća na svojim prodajnim mjestima iz čl. 1 Općih uvjeta; bonovima Društva, drugom darovnom karticom) na bilo kojem prodajnome mjestu Društva u Republici Hrvatskoj.

3.2. Potraživanje iz darovne kartice vezano je na EAN kod kojim je opremljena darovna kartica i koji je namijenjen svakom vlasniku darovne kartice, pri čemu EAN kod nije moguće samostalno upotrijebiti. Ispunjenje potraživanja iz darovne kartice po njenom predočenju može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.

3.4. Budući da je darovna kartica vrijednosni papir na donositelja, Društvo nije odgovorno za zloporabu darovne kartice i nije dužno provjeriti identitet donositelja. Društvo ne odgovara za gubitak darovne kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene kartice. Iskorištenu karticu Društvo ne zadržava, već ostaje u vlasništvu imatelja kartice.

4. PRAVA IMATELJA DAROVNE KARTICE

4.1. Ispunjenje obveze s naslova darovne kartice može zahtijevati donositelj kartice za sve vrijeme valjanosti darovne kartice u bilo kojem prodajnome mjestu Društva u Republici Hrvatskoj. Rok valjanosti kartice je 12 (dvanaest) mjeseci od dana izdavanja darovne kartice. Ako se u tom roku ne iskoristi iznos za kupnju roba i usluga, kartica će biti poništena. Imatelj kartice rok valjanosti može provjeriti na računu koji dobiva pri kupnji darovne kartice, pri plaćanju darovnom karticom ili na internetskoj stranici Društva na adresi www.spar.hr.

Darovna kartica je vezana na on-line sistem Društva. Ako online sistem ne radi, što znači da u centralnoj bazi podataka zbog tehničkih poteškoća kod Društva nije moguće provjeriti stanje iznosa novca na darovnoj kartici, Društvo nije dužno obavljati plaćanje bilo kojeg iznosa s naslova darovne kartice do ponovne uspostave veze s centralnom bazom podataka Društva.

4.2. Ispunjenje obveza s darovne kartice donositelj zahtijeva tako da karticu preda Društvu kao plaćanje za kupnju robe ili usluge, a ako je kartica u PDF obliku te je pohranjena na mobitelu donositelj pri plaćanju karticom omogućava scan EAN koda. Iznos se može koristiti djelomično (u više navrata, na više prodajnih mjesta Društva) ili u cijelosti. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti darovne kartice, imatelj darovne kartice   mora doplatiti razliku. U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti darovne kartice, ostatak iznosa ostaje na kartici i zabilježen u centralnoj bazi podataka, te ga kupac može iskoristiti do datuma valjanosti darovne kartice.

Ne može se tražiti isplata/unovčenje neiskorištenog iznosa. Povrat novca za uplaćenu darovnu karticu nije moguć.

Moguće je i spajanje više darovnih kartica za plaćanje jednog računa za robu ili uslugu.

4.3. Imatelj darovne kartice može je prenijeti na treću osobu bez ograničenja Prijenos se obavlja predajom darovne kartice odnosno slanjem trećoj osobi ako je kartica u PDF obliku te je pohranjena u mobitelu. Novi imatelj darovne kartice prijenosom darovne kartice dobiva i sva prava koja je imao prijašnji imatelj kartice.

5. OSTALE ODREDBE

5.1. Na darovnu karticu s definiranim iznosima 6,63 €,  13,27 € i 26,54 € nije dopušteno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati. Na varijabilnu karticu dopušteno je upisati uplaćeni iznos na prednju stranicu kartice u bijeli kvadratić predviđen za upisivanje iznosa. U suprotnom, kartica se smatra nevaljanom.

5.2. Društvo može odbiti ispunjenje obveza iz darovne kartice ako utvrdi da je darovna kartica krivotvorena ili da je njena valjanost istekla ili da je kartica tako uništena da je nemoguće utvrditi njen sadržaj. 

5.3. Opći uvjeti poslovanja darovnom karticom vrijede od dana objave nadalje i dostupni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.spar.hr te u svim prodajnim mjestima Društva u Republici Hrvatskoj.

5.4 .Društvo pridržava pravo promjene bilo kojih Općih uvjeta poslovanja darovnom karticom bez prethodne najave. 

5.5. Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost ugovorne strane riješiti će i sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dana 24.11.2021.g. 

 

Najčešće postavljana pitanja

Hoće li  kartice kupljene prije uvođenja EUR-a vrijediti i nakon 31.12.2022.?

Spar poklon kartice izdane  u kunama, vrijedit će i nakon 01.01.2023.uz             primjenu propisanog fiksnog tečaja za konverziju i sukladno pravilima za  preračunavanja i zaokruživanje. Sve poklon kartice vrijede godinu dana od           datuma aktivacije.

Hoće li se trenutno važeći tečaj konverzije primjenjivati kroz cijeli period valjanosti aktivirane poklon kartice? 

Za sve aktivirane poklon kartice do 31.12.2022. primjenjivat će se važeći propisani fiksni tečaj konverzije. 1 EUR = 7,53450 HRK

Gdje mogu kupiti SPAR poklon-karticu?

SPAR poklon kartice mogu se kupiti na blagajnama svih SPAR supermarketa i INTERSPAR hipermarketa u Hrvatskoj.

U kojem vremenu moram potrošiti iznos na kartici?

Iznos s poklon-kartice treba iskoristiti u roku 12 mjeseci od dana kupnje kartice. Nakon isteka roka od 1 godine kartica postaje nevažeća bez posebne dodatne obavijesti SPAR Hrvatska d.o.o.

Što ako ne iskoristim karticu u periodu valjanosti kartice?

Ukoliko kupac karticu ne iskoristi u roku od jedne godine, potrebno je da se  obrati u trgovinu gdje će dobiti daljnje informacije. Kupac se može javiti u bilo koju SPAR ili INTERSPAR trgovinu u Republici Hrvatskoj

Kada će vrijednosti na poklon karticama biti fizički iskazana u EUR-ima?

Nakon 01.01.2023. poklon kartice će biti moguće kupiti i u apoenima u EUR-ima. Do daljnjeg će biti dostupne i do sada korištene kartice u HRK (50, 100, 200, 400, 600 HRK) – u slučaju da kupac kupit takvu karticu, raspoloživi iznos na kartici bit će u EURima preračunato prema fiksnom tečaju konverzije u skladu s pravilima zaokruživanja.

Hoće li nakon 01.01.2023. preostali iznos na kartici biti dvojno iskazan na računu?

Nakon 01.01.2023. preostali iznos bit će vidljiv samo u EUR-ima.

Na koji način mogu znati koji iznos u protuvrijednosti EUR-a još imam raspoloživ na poklon kartici nakon 01.01.2023., obzirom da je ista djelomično već korištena?

Za preostali iznos na poklon kartici kupac se može informirati na blagajni u svim SPAR i INTERSPAR trgovinama u Republici Hrvatskoj, ili putem naše web stranice www.spar.hr.

Kada poklon-kartica postaje aktivna, odnosno kada se može početi plaćati njome?

Poklon-kartica postaje važeća u trenutku kupnje na blagajni.

U kojim apoenima EUR-a će biti dostupne kartice u 2023.?

Poklon kartice glasit će na apoene od 25 EUR i 50 EUR, te na iznos po želji kupca (varijabilne kartice). 

Koji je maksimalni iznos na kojeg će biti moguće aktivirati SPAR poklon kartice nakon 1.1.2023.?

Maksimalni iznos će biti 1.300 EUR.

Koji je najviši iznos koji se može uplatiti na poklon karticu?

Najviši iznos koji se može uplatiti na poklon-karticu s varijabilnim iznosom je neograničen, s time da ne može biti manji od 6,63 €.

Kako se plaća SPAR poklon karticom?

Poklon-karticom vlasnik plaća cjelokupan ili djelomičan iznos. Pri kupnji kupac predočuje i poklon-karticu. Ako preostali iznos na kartici nije dovoljan za podmirenje cijelog iznosa, ostatak kupac može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja.

Kako provjeriti stanje, odnosno preostali iznos na kartici?

Stanje na SPAR poklon-kartici jednostavno se može provjeriti na www.spar.hr ili na svim prodajnim mjestima SPAR supermarketa i INTERSPAR hipermarketa.

Mora li se iznos na kartici potrošiti odjednom ili je moguće plaćati više puta?

Iznos na kartici se ne mora iskoristiti odjednom, što znači da proizvode i usluge možete plaćati više puta, sve dok na kartici imate raspoloživih sredstava.

Mogu li se poklon-karticom plaćati artikli koji su na popustima, posebnim ponudama?

SPAR poklon-karticom mogu se plaćati svi proizvodi bez obzira na to nalaze li se u posebnoj ponudi.

Je li SPAR poklon-kartica prenosiva na treću osobu?

S obzirom na to da se poklon-kartica ne izdaje na ime, prenosiva je na treće osobe.

Gdje se nalazi PIN pomoću kojeg se može provjeriti stanje na kartici?

PIN se nalazi na stražnjoj strani kartice. Pri kupnji poklon-kartice PIN je zaštićen i pokriven te je potrebno sastrugati foliju ispod koje se nalazi PIN.

Gdje se može provjeriti datum do kojeg kartica vrijedi?

Valjanost kartice može se provjeriti na svim prodajnim mjestima na kojima se ona može koristiti.

Može li se iznos na kartici doplatiti?

Ne, iznos na kartici se ne može doplatiti, no možete jednostavno kupiti novu karticu.

Ako preostali iznos na kartici ne pokriva iznos računa, je li moguće razliku doplatiti nekim drugim sredstvom plaćanja?

Razlika između preostalog iznosa na kartici i iznosa računa može se podmiriti svim prihvaćenim načinima plaćanja.

U slučaju gubitka kartice može li se ona poništiti?

SPAR Hrvatska d.o.o. ne preuzima odgovornost za gubitak kartice i ona se ne može poništiti.

Provjerite saldo na svojoj poklon kartici