Impressum

SPAR Hrvatska, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb

Matični broj: 01527100
OIB: 46108893754

SPAR Hrvatska d.o.o. je upisan u sudski registar 13.11.2000. kod Trgovačkog suda u Zagrebu - MBS 080371185.

Transakcijski računi:

Raiffeisenbank Austria d.d. HR1724840081102869673
Erste&Steiermärkische Bank d.d. HR4424020061100584613
Privredna banka Zagreb d.d. HR6623400091110176748
Zagrebačka banka d.d. HR1723600001101910558

Bankverbindung:

Raiffeisenbank d.d.: Petrinjska 59, 10000 Zagreb
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR1724840081102869673

Iznos temeljnog kapitala: 1.654.892.100,00 kuna
Osobe ovlaštene za zastupanje: predsjednik Uprave Helmut Anton Fenzl, član Uprave Danijel Vidiš, Đurđica Semialjac, prokurist.