Opći uvjeti korištenja

SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50 10000 Zagreb

Tel.: 01 2410 900, Faks: 01 2410 975
E-mail: [email protected]

i tvrtke povezane koncernom  (u daljnjem tekstu:  ukratko "SPAR")

1. Područje primjene i definicije

1.1 Pojam "mrežne stranice" obuhvaća sve mrežne stranice koje je objavio SPAR.

1.2 Ovi uvjeti korištenja vrijede za sve ponude, sadržaje, informacije, robu i usluge, bez obzira koje vrste, uvijek nazvane ("usluge"), koje SPAR pruža na dostupnim mrežnim stranicama. Korištenjem usluga prihvaćate te uvjete korištenja

1.3 "Korisnici" su sve osobe koje pozivaju i koriste te mrežne stranice.

1.4 "Članovima" se označavaju one osobe koje svoje prebivalište imaju u Republici Hrvatskoj, starije su od 16 godina i koji se u području članstva neke od mrežnih stranica registriraju uz pomoć korisničkog imena i lozinke.  

1.5 "Sudionici" su fizičke osobe koje svoje glavno prebivalište imaju u Hrvatskoj, starije su od 16 godina i sudjeluju u SPAR-ovim nagradnim igrama.

1.6 Korisnici mogu uspostaviti kontakt sa SPAR-om e-poštom na adresu [email protected].

1.7 SPAR je ovlašten da u svakome trenutku može izmijeniti ove uvjete korištenja. Izmjene uvjeta korištenja putem e-pošte dostavljaju se svim članovima i smatraju prihvaćenim, ako se protiv njih ne uloži prigovor u roku od 4 tjedna u pisanom obliku. Dodatno SPAR objavljuje izmijenjene uvjete korištenja na mrežnim  stranicama. U odnosu na korisnike izmijenjeni uvjeti korištenja imaju trenutačno djelovanje.

2. Autorska prava, obveze postupanja, povrede zaštitnih prava trećih

2.1    Ako nije drugačije navedeno, vlasnik autorskog prava odnosno uvjeta korištenja svih sadržaja koje je SPAR stavio na raspolaganje na svojim mrežnim stranicama (slike, ilustracije, tekstovi, animacije, video, glazba, podaci, itd.) i za tu svrhu korištenih materijala, je isključivo SPAR. Korištenje na mrežnim stranicama na raspolaganje stavljenih sadržaja dopušteno je samo u osobne informativne svrhe, za modifikaciju, umnožavanje, širenje, uključivanje ili reprodukciju sadržaja na druge mrežne stranice ili u druge medije ili sustave potrebno je izrijekom dano prethodno odobrenje od strane SPAR-a u pisanom obliku. Izričito se zabranjuje korištenje oznaka (npr. marke, logotipi), neovisno o postojanju simbola ® ili ™. Ako se preko hiperlinkova poseže za softverom trećih, na snazi su propisi toga ponuđača i potrebno je uvažiti njegova prava.

3. Raspoloživost i jamstvo

3.1    SPAR ne jamči niti za sadržaje, informacije ili programe koje se šire na mrežnim stranicama, niti za štete koje time nastaju, osim ako je riječ o tome da je te štete uzrokovao sam SPAR  postupajući s umišljajem ili iz razloga grubog nehaja. Ovo vrijedi za sve vrste šteta, između ostaloga i za štete koje mogu nastati kroz pogreške, odugovlačenja, ili prekide kod posredovanja, smetnji tehničkih uređaja ili servisa, netočne ili manjkave sadržaje, gubitak ili brisanje podataka, viruse ili na neki drugi način kod korištenja ove online-ponude.

3.2    SPAR je poduzeo sve očekivane napore kako bi osigurao da su  sve informacije koje su stavljene na raspolaganje na mrežnim stranicama  točne i potpune u trenutku njihovog nastanka. SPAR ne preuzima nikakvo jamstvo za sadržaje, pravopisne pogreške, pravovaljanost i funkcionalnost mrežnih stranica trećih, sadržaje posredovane pomoću linkova, npr. hiperlinkova ili druge sadržaje, koje se na mrežnim stranicama stavljaju na raspolaganje izravno ili neizravno. Pozivanja stranica putem linkova uvijek se odvijaju na vlastiti rizik.

4. Napomene u vezi sa zaštitom podataka, uporaba kolačića (tzv. cookies)

4.1    Ako korištenje usluga zahtijeva pohranu osobnih podataka (npr. registracija na mrežnim stranicama, sudjelovanje u nagradnim igrama, registracija u svrhu dobivanja informativnih listova (newsletter),  SPAR obrađuje osobne podatke koje je korisnik dostavio  u svrhu ispunjenja usluga koje potražuje korisnik. Neće doći do toga da se osobni podaci prosljeđuju trećima, osim ako je riječ o tome  da je to potrebno za pružanje usluga  ili za promicanje  vlastitih proizvoda i usluga SPAR-a. U tom slučaju primatelji podataka obvezuju se na pridržavanje odredbi vezanih uz zaštitu osobnih podataka i podatke članova i korisnika ne smiju dalje prosljeđivati niti koristiti  u vlastite promidžbene svrhe.

4.2   Odmah nakon što ste nam dali svoju izričitu suglasnost za dobivanje informativnog lista (newsletter), isti ćete dobivati redovito putem e-pošte. Ovisno o kakvom je informativnom listu (newsletter) riječ,  on će sadržavati poglavito aktualne informacije o  SPAR-ovim posebnim ponudama, nagradnim igrama, top-ponudama, novinama ili specijalnim temama kao i informacije o SPAR-ovim klubovima i tematskim cjelinama. Informativni list u svakome trenutku možete bez problema i besplatno odjaviti. U tu svrhu se na kraju svakog informativnog lista nalazi odgovarajući link za odjavu

4.3 Svi upiti ili osvarenje prava na opoziv mogu se slati e-poštom na adresu [email protected] ili klasičnom poštom na adresu SPAR Hrvatska, Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb

4.4 Pod domenama mrežnih stranica koriste se tzv. "cookies", odnosno kolačići. Detaljnije informacije o korištenju kolačića dostupne su vam na mrežnim stranicama klikom na  "Više informacija". Na ovome mjestu također možete opozvati svoju dozvolu za korištenje kolačića. Više informacija

5. Općenito

5.1 Za pristup mrežnim stranicama i korištenje istih  primjenjuje se hrvatsko pravo. Sve sporove koji nastanu između korisnika i  SPAR-a, a koji se ne mogu riješiti vansudskim putem, rješavat će isključivo stvarno nadležni sud u Zagreba.

5.2 Ako je bilo koja od ovih odredbi proglašena ništetnom ili neprovedivom, to neće utjecati na valjanost preostalih ovdje navedenih odredbi.