GDPR Info

Slanje upita i prigovora

SVRHA

Osobne podatke koje ste dostavili društvu SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754 slanjem upita ili prigovora (Vaše ime i e-mail adresa), društvo SPAR Hrvatska d.o.o. obrađuje u svrhu odgovora na upit ili prigovor.

PRAVNI OSNOV

Obrada Vaših podataka odvija se:

- u slučaju upita, na temelju Vašeg pristanka koji je moguć i dopušten temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

- u slučaju prigovora, na temelju nužnosti obrade kako bi voditelj obrade mogao poštivati svoje pravne obaveze, što je dopušteno temeljem članka 6. stavka 1. točke (c) gore citirane Opće uredbe o zaštiti podataka, jer se radi o dužnosti odgovora na prigovor temeljem čl. 10. st.5. Zakona o zaštiti potrošača.

U pogledu upita, gore navedene podatke dostavljate društvu SPAR Hrvatska d.o.o. bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi društvo SPAR Hrvatska d.o.o. bilo u mogućnosti poslati Vam newsletter. Bez ovih osobnih podataka, SPAR Hrvatska d.o.o. Vam ne može poslati newsletter.

U pogledu prigovora, osobni podaci su potrebi kako bi SPAR Hrvatska d.o.o. mogao izvršiti svoju zakonsu obavezu odgovora na prigovor potrošača.

U vezi upita, imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku bez naknade. Do momenta povlačenja Vašeg pristanka, obrada je zakonita. Ukoliko želite povući Vaš pristanak, to možete učiniti jednostavnim klikom na [link] ili slanjem e-mail poruke na: [email protected].

Ukoliko smo već odgovorili na Vaš upit, također ćemo zabilježiti povlačenje Vašeg pristanka.


 POHRANA/BRISANJE

U vezi upita, povlačenje Vašeg pristanka bit će zabilježeno u bazi podataka upita. Ova bilješka znači da nećete dobiti odgovor na Vaš upit. Ukoliko ste odgovor već zaprimili, također ćemo zabilježiti povlačenje Vašeg pristanka. Konačno brisanje Vaših podataka temeljem upita, uslijedit će u roku od mjesec dana računajući od dana povlačenja pristanka ili slanja odgovora.

U vezi prigovora, podaci će se brisati nakon isteka 1 godine kako nalaže čl. 10. Zakon o zaštiti potrošača, odnosno nakon 6 godina ukoliko je započet upravni i/ili sudski i/ili kakav drugi postupak predviđen zakonom.


IZVRŠITELJ OBRADE

SPAR Hrvatska d.o.o. ne koristi izvršitelja obrade za upite i prigovore. Vaši se podaci ne dostavljaju nikome drugome.


VAŠA PRAVA

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo pravo na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka) na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), te pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte SPAR (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povrijeđuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povrijeđuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI

Putem e-maila na: [email protected]

Putem pošte: SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10 000 Zagreb

Putem besplatnog telefona: 0800 7727, Od ponedjeljka do petka 08:30-16:00 sati