www.hegedic.net www.hegedic.net

Temelji poslovanja

Mi u SPAR Hrvatska razvoj temeljimo na našim zaposlenicima – njihova kvaliteta,sposobnost i motiviranost su ono što nas pokreće i usmjerava u održavanju izvrsnosti. Nastojimo stvoriti radno okruženje koje stimulira zalaganje, omogućuje napredak, kao i osobni i profesionalni razvoj svakog zaposlenika. Raditi u našem timu znači kontinuirano raditi u pozitivnom, izazovnom i dinamičnom okruženju, koje prepoznaje doprinos svojih zaposlenika.


Naš cilj je međusobno motiviranje i prenošenje znanja što se, zajedno s uspješnom timskom suradnjom, pokazalo kao odlična kombinacija.


Ponosni smo na činjenicu kako je naša organizacija izgrađena na čvrstim temeljima, koje su postavili stručni i proaktivni ljudi, usmjereni prema visokim ciljevima i pokazivanju kreativnosti u svakodnevnom radu.


Naša organizacija može se pohvaliti kulturom promicanja znanja i međugeneracijske solidarnosti te sukladno tome nastojimo osigurati da naši djelatnici obavljaju posao adekvatan njihovom obrazovanju, iskustvu i sklonostima, stoga posebnu pažnju posvećujemo njihovom usavršavanju i edukaciji.

Visoka razina kvalitete

Kako bismo održali visoku razinu kvalitete postojećih zaposlenika te strukturirano integrirali nove, posebnu pažnju posvećujemo:

  • kvalitetnom i sveobuhvatnom onboarding programu
  • edukaciji i razvoju zaposlenika
  • razvoju kulture dijeljenja znanja
  • prekvalifikacijama, osposobljavanju i stručnim usavršavanjima
  • poticanju timskog rada
  • učenju stranih jezika
  • sudjelovanju na seminarima i konferencijama
  • razvijanju i poticanje interdisciplinarnosti
  • obavljanju studentske/učeničke prakse

Osobine koje cijenimo u našem timu svakako su spremnost na suradnju, stručnost,motiviranost, savjesnost i odgovornost. Osim toga, potičemo želju za kontinuiranim učenjem i usvajanjem novih znanja i vještina, kao i otvorenost na promjene koje vode poboljšanju i višoj razini kvalitete.

U svoj tim pozivamo sve koji su inovativni i proaktivni, pouzdani te ambiciozni i sve to žele podijeliti upravo s nama!