Povijest

SPAR Hrvatska d.o.o. osnovala je SPAR Austria grupa i najmlađa je tvrtka unutar grupe. SPAR Austria dio je međunarodne obitelji samostalnih maloprodajnih tvrtki koje posluju pod zajedničkim znakom jelke. Koncept poslovanja SPAR-a brzo se širio, tako da danas samostalne SPAR tvrtke posluju u 35 zemalja na 4 kontinenta, a njihov broj neprestano raste.

Godine 1990. je osnovano društvo ASPIAG (www.aspiag.com) (Austria SPAR International AG) koje svojim know-how pruža potporu tvrtkama-članicama SPAR Austria grupe. Uz Austriju i Hrvatsku, SPAR Austria grupa prisutna je i u sjevernoj Italiji, Sloveniji te Mađarskoj i zapošljava više od 50.000 ljudi.

Prvi INTERSPAR hipermarket u Hrvatskoj otvoren je u Zadru u lipnju 2005. godine, a u narednim su godinama na red došli Zagreb, Sisak, Osijek, Slavonski Brod, Koprivnica, Karlovac, Split...

U INTERSPAR su se preuredili i Ipercoop hipermarketi u Osijeku i Splitu te još dva u Zagrebu (King Cross i Stupnik).

Od 2009. godine SPAR se širi i formatom supermarketa. Prvi se otvorio u Varaždinu, potom u Valpovu, Zadru, Šibeniku, Splitu te u stambenim naseljima u Zagrebu. Velik se iskorak napravio 2014. preuzimanjem 20 filijala zagrebačkog maloprodajnog lanca Diona, preuzimanjem BILLE sredinom 2017.

Danas u SPAR-u Hrvatska d.o.o. radi više od 4346 zaposlenika, a mrežu trgovina čini 93 SPAR supermarketa i 21 INTERSPAR hipermarketa.

IMPRESSUM

SPAR Hrvatska, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu 
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb

Matični broj: 01527100
OIB: 46108893754

SPAR Hrvatska d.o.o. je upisan u sudski registar 13.11.2000. kod Trgovačkog suda u Zagrebu - MBS 080371185.

Transakcijski računi:Raiffeisenbank Austria d.d.HR1724840081102869673
Erste&Steiermärkische Bank d.d.HR4424020061100584613
Privredna banka Zagreb d.d.HR6623400091110176748
Zagrebačka banka d.d.HR1723600001101910558

Bankverbindung:
Raiffeisenbank d.d.:Petrinjska 59, 10000 Zagreb
SWIFT: RZBHHR2X
IBAN: HR1724840081102869673

Iznos temeljnog kapitala: 1.654.892.100,00 kunaOsobe ovlaštene za zastupanje: predsjednik Uprave Helmut Anton Fenzl, član Uprave Danijel Vidiš, Đurđica Semialjac, prokurist.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

SPAR HRVATSKA d.o.o.Slavonska avenija 50 10000 Zagreb
Tel.: 01 2410 900Faks: 01 2410 975E-mail: info@spar.hri tvrtke povezane koncernom  (u daljnjem tekstu:  ukratko "SPAR")

1. Područje primjene i definicije

1.1 Pojam "mrežne stranice" obuhvaća sve mrežne stranice koje je objavio SPAR.

1.2 Ovi uvjeti korištenja vrijede za sve ponude, sadržaje, informacije, robu i usluge, bez obzira koje vrste, uvijek nazvane ("usluge"), koje SPAR pruža na dostupnim mrežnim stranicama. Korištenjem usluga prihvaćate te uvjete korištenja

1.3 "Korisnici" su sve osobe koje pozivaju i koriste te mrežne stranice.

1.4 "Članovima" se označavaju one osobe koje svoje prebivalište imaju u Republici Hrvatskoj, starije su od 16 godina i koji se u području članstva neke od mrežnih stranica registriraju uz pomoć korisničkog imena i lozinke.  

1.5 "Sudionici" su fizičke osobe koje svoje glavno prebivalište imaju u Hrvatskoj, starije su od 16 godina i sudjeluju u SPAR-ovim nagradnim igrama.

1.6 Korisnici mogu uspostaviti kontakt sa SPAR-om e-poštom na adresu info@spar.hr.

1.7 SPAR je ovlašten da u svakome trenutku može izmijeniti ove uvjete korištenja. Izmjene uvjeta korištenja putem e-pošte dostavljaju se svim članovima i smatraju prihvaćenim, ako se protiv njih ne uloži prigovor u roku od 4 tjedna u pisanom obliku. Dodatno SPAR objavljuje izmijenjene uvjete korištenja na mrežnim  stranicama. U odnosu na korisnike izmijenjeni uvjeti korištenja imaju trenutačno djelovanje.


2. Autorska prava, obveze postupanja, povrede zaštitnih prava trećih

2.1    Ako nije drugačije navedeno, vlasnik autorskog prava odnosno uvjeta korištenja svih sadržaja koje je SPAR stavio na raspolaganje na svojim mrežnim stranicama (slike, ilustracije, tekstovi, animacije, video, glazba, podaci, itd.) i za tu svrhu korištenih materijala, je isključivo SPAR. Korištenje na mrežnim stranicama na raspolaganje stavljenih sadržaja dopušteno je samo u osobne informativne svrhe, za modifikaciju, umnožavanje, širenje, uključivanje ili reprodukciju sadržaja na druge mrežne stranice ili u druge medije ili sustave potrebno je izrijekom dano prethodno odobrenje od strane SPAR-a u pisanom obliku. Izričito se zabranjuje korištenje oznaka (npr. marke, logotipi), neovisno o postojanju simbola ® ili ™. Ako se preko hiperlinkova poseže za softverom trećih, na snazi su propisi toga ponuđača i potrebno je uvažiti njegova prava.

3. Raspoloživost i jamstvo

3.1    SPAR ne jamči niti za sadržaje, informacije ili programe koje se šire na mrežnim stranicama, niti za štete koje time nastaju, osim ako je riječ o tome da je te štete uzrokovao sam SPAR  postupajući s umišljajem ili iz razloga grubog nehaja. Ovo vrijedi za sve vrste šteta, između ostaloga i za štete koje mogu nastati kroz pogreške, odugovlačenja, ili prekide kod posredovanja, smetnji tehničkih uređaja ili servisa, netočne ili manjkave sadržaje, gubitak ili brisanje podataka, viruse ili na neki drugi način kod korištenja ove online-ponude.3.2    SPAR je poduzeo sve očekivane napore kako bi osigurao da su  sve informacije koje su stavljene na raspolaganje na mrežnim stranicama  točne i potpune u trenutku njihovog nastanka. SPAR ne preuzima nikakvo jamstvo za sadržaje, pravopisne pogreške, pravovaljanost i funkcionalnost mrežnih stranica trećih, sadržaje posredovane pomoću linkova, npr. hiperlinkova ili druge sadržaje, koje se na mrežnim stranicama stavljaju na raspolaganje izravno ili neizravno. Pozivanja stranica putem linkova uvijek se odvijaju na vlastiti rizik.

4. Napomene u vezi sa zaštitom podataka, uporaba kolačića (tzv. cookies)

4.1    Ako korištenje usluga zahtijeva pohranu osobnih podataka (npr. registracija na mrežnim stranicama, sudjelovanje u nagradnim igrama, registracija u svrhu dobivanja informativnih listova (newsletter),  SPAR obrađuje osobne podatke koje je korisnik dostavio  u svrhu ispunjenja usluga koje potražuje korisnik. Neće doći do toga da se osobni podaci prosljeđuju trećima, osim ako je riječ o tome  da je to potrebno za pružanje usluga  ili za promicanje  vlastitih proizvoda i usluga SPAR-a. U tom slučaju primatelji podataka obvezuju se na pridržavanje odredbi vezanih uz zaštitu osobnih podataka i podatke članova i korisnika ne smiju dalje prosljeđivati niti koristiti  u vlastite promidžbene svrhe.

4.2   Odmah nakon što ste nam dali svoju izričitu suglasnost za dobivanje informativnog lista (newsletter), isti ćete dobivati redovito putem e-pošte. Ovisno o kakvom je informativnom listu (newsletter) riječ,  on će sadržavati poglavito aktualne informacije o  SPAR-ovim akcijama, nagradnim igrama, top-ponudama, novinama ili specijalnim temama kao i informacije o SPAR-ovim klubovima i tematskim cjelinama. Informativni list u svakome trenutku možete bez problema i besplatno odjaviti. U tu svrhu se na kraju svakog informativnog lista nalazi odgovarajući link za odjavu

4.3 Svi upiti ili osvarenje prava na opoziv mogu se slati e-poštom na adresu info@spar.hr ili klasičnom poštom na adresu SPAR Hrvatska, Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb

4.4 Pod domenama mrežnih stranica koriste se tzv. "cookies", odnosno kolačići. Detaljnije informacije o korištenju kolačića dostupne su vam na mrežnim stranicama klikom na  "Više informacija". Na ovome mjestu također možete opozvati svoju dozvolu za korištenje kolačića.
Više informacija

5. Općenito

5.1    Za pristup mrežnim stranicama i korištenje istih  primjenjuje se hrvatsko pravo. Sve sporove koji nastanu između korisnika i  SPAR-a, a koji se ne mogu riješiti vansudskim putem, rješavat će isključivo stvarno nadležni sud u Zagreba.5.2    Ako je bilo koja od ovih odredbi proglašena ništetnom ili neprovedivom, to neće utjecati na valjanost preostalih ovdje navedenih odredbi.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA / PRIVACY POLICY

I. NEWSLETTER

SVRHA

Osobne podatke koje ste dostavili društvu SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754 ispunjavanjem zahtjeva za dostavu newslettera (Vaše ime i e-mail adresa), društvo SPAR Hrvatska d.o.o. obrađuje u svrhu dostave newslettera.

PRAVNI OSNOV

Obrada Vaših podataka odvija se na temelju Vašeg pristanka koji je moguć i dopušten temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Gore navedene podatke dostavljate društvu SPAR Hrvatska d.o.o. bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi društvo SPAR Hrvatska d.o.o. bilo u mogućnosti poslati Vam newsletter. Bez ovih osobnih podataka, SPAR Hrvatska d.o.o. Vam ne može poslati newsletter.

Imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku bez naknade. Do trenutka povlačenja Vašeg pristanka, obrada je zakonita. Ukoliko želite povući Vaš pristanak, to možete učiniti jednostavnim klikom na poveznicu „odjava“, ili slanjem e-mail poruke na adresu: osobni.podaci@spar.hr  i time ćete se odjaviti s pretplate primanja newslettera. Ovo je navedeno i na stranici registracije za newsletter.

POHRANA/BRISANJE

Povlačenje Vašeg pristanka odjavom pretplate s newslettera, bit će automatski zabilježeno u bazi podataka za newsletter. Ova bilješka znači da više nećete primati nikakve nove newslettere od trenutka odjave. Konačno brisanje Vaših podataka uslijedit će u roku od mjesec dana računajući od dana Vaše odjave, pod uvjetom da propisi na snazi ne isključuju brisanje.


IZVRŠITELJ OBRADE

Za tehničke potrebe slanja newslettera, društvo SPAR Hrvatska d.o.o. koristi društvo Emarsys eMarketing Systems AG kao izvršitelja obrade i SPAR Business Services GmbH Information & Communication Services Europastrasse 3, 5015 Salzburg, Austria FN 68396. Ova društva su izvršitelji  obrade za SPAR Hrvatska d.o.o. za potrebe slanja newslettera. Vaši se podaci ne dostavljaju nikom drugome.

VAŠA PRAVA

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo  na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka), na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka) u skladu s uvjetima navedenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte SPAR Hrvatska d.o.o. (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

KONTAKT PODACIMožete nas kontaktirati e-mailom na adresu: osobni.podaci@spar.hr

GDPR INFO

Slanje upita i prigovora

SVRHA

Osobne podatke koje ste dostavili društvu SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754 slanjem upita ili prigovora (Vaše ime i e-mail adresa), društvo SPAR Hrvatska d.o.o. obrađuje u svrhu odgovora na upit ili prigovor.

PRAVNI OSNOV

Obrada Vaših podataka odvija se:

- u slučaju upita, na temelju Vašeg pristanka koji je moguć i dopušten temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

- u slučaju prigovora, na temelju nužnosti obrade kako bi voditelj obrade mogao poštivati svoje pravne obaveze, što je dopušteno temeljem članka 6. stavka 1. točke (c) gore citirane Opće uredbe o zaštiti podataka, jer se radi o dužnosti odgovora na prigovor temeljem čl. 10. st.5. Zakona o zaštiti potrošača.

U pogledu upita, gore navedene podatke dostavljate društvu SPAR Hrvatska d.o.o. bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi društvo SPAR Hrvatska d.o.o. bilo u mogućnosti poslati Vam newsletter. Bez ovih osobnih podataka, SPAR Hrvatska d.o.o. Vam ne može poslati newsletter.

U pogledu prigovora, osobni podaci su potrebi kako bi SPAR Hrvatska d.o.o. mogao izvršiti svoju zakonsu obavezu odgovora na prigovor potrošača.

U vezi upita, imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku bez naknade. Do momenta povlačenja Vašeg pristanka, obrada je zakonita. Ukoliko želite povući Vaš pristanak, to možete učiniti jednostavnim klikom na [link] ili slanjem e-mail poruke na: osobni.podaci@spar.hr.

Ukoliko smo već odgovorili na Vaš upit, također ćemo zabilježiti povlačenje Vašeg pristanka.


 POHRANA/BRISANJE

U vezi upita, povlačenje Vašeg pristanka bit će zabilježeno u bazi podataka upita. Ova bilješka znači da nećete dobiti odgovor na Vaš upit. Ukoliko ste odgovor već zaprimili, također ćemo zabilježiti povlačenje Vašeg pristanka. Konačno brisanje Vaših podataka temeljem upita, uslijedit će u roku od mjesec dana računajući od dana povlačenja pristanka ili slanja odgovora.

U vezi prigovora, podaci će se brisati nakon isteka 1 godine kako nalaže čl. 10. Zakon o zaštiti potrošača, odnosno nakon 6 godina ukoliko je započet upravni i/ili sudski i/ili kakav drugi postupak predviđen zakonom.


IZVRŠITELJ OBRADE

SPAR Hrvatska d.o.o. ne koristi izvršitelja obrade za upite i prigovore. Vaši se podaci ne dostavljaju nikome drugome.


VAŠA PRAVA

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo pravo na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka) na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), te pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte SPAR (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povrijeđuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povrijeđuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI

Putem e-maila na: osobni.podaci@spar.hr

Putem pošte: SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10 000 Zagreb

Putem besplatnog telefona: 0800 7727, Od ponedjeljka do petka 08:30-16:00 sati

Nova otvorenja u SPAR-u