SPAR Nagradna igra

Nagradna igra “SPAR robne marke donose vam sreću“ počinje 12.02.2020. i traje sve do 10.03.2020. Kupovinom najmanje 5 proizvoda asortimana robne marke SPAR...

Dobitnici nagradne igre

Čestitamo dobitnicima nagradne igre:

 

1.       NADA BELAC, ŽRTAVA FAŠIZMA 18, UMAG

2.       IRIS VUKELIĆ, 1.MAJA 38, RIJEKA

3.       IVANA POLDRUGO, VOLME 136, BANJOLE – PULA

4.       DOMAGOJ BROĐANAC, STJEPANA RADIĆA 66, BREZOVICA, VIROVITICA

5.       SUZANA MILOSAVLJEVIĆ, ZRINSKO FRANKOPANSKA 1, ZADAR

6.       BILJANA GLOKEVIĆ, BOŽIDARA MAGOVCA 55, ZAGREB

7.       URSULA ČEPIĆ, J. KAŠTELANA 6, SISAK

8.       VESNA VALENTIĆ, VINOGRADSKA 43, SUHOPOLJE

9.       TATJANA ŠKAFEC, ROSENBERGOVA 16, VARAŽDIN

10.   ŽELJKO MATAN, NOVAKI 45, KARLOVAC

11.   ILONKA ŠLJIVAR, OKTAVIJANA AUGUSTA 12, SISAK

12.   DARKO VLAHOVIĆ, OSJEČKA 7, HRAŠČICA, VARAŽDIN

13.   MARIJA KRZNARIĆ, KOSTELČEVA 68, BUDAŠEVO, TOPOLOVAC

14.   DON VILA MARIA, ŠIŠANSKA CESTA 2, PULA

15.   ZVONIMIR IVANKOVIĆ, LEOPOLDA MANDIĆ 11, SLAVONSKI BROD

Proslavimo naših 15 godina zajedno!

Kupite bilo kojih 5 proizvoda SPAR robne marke i osvojite sjajan dobitak u jubilarnoj nagradnoj igri!

Uz kupnju 5 proizvoda SPAR robne marke dobivate i 10% popusta za slijedeću kupovinu proizvoda SPAR robne marke po izboru!

Pravila nagradne igre

Klasa: UP/I-460-02/20-01/58
Ur. broj: 513-07-21-01-20-2
U Zagrebu, 27.01.2020.

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE„SPAR ROBNE MARKE DONOSE VAM SREĆU“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754 (dalje u tekstu: Priređivač).Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i Premium Visa brenda PBZ Carda.

Članak 2.

Nagradna igra se održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača u periodu od 12.02.2020. do 10.03.2020. i ima jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.spar.hr prije početka nagradne igre, na Facebook stranici Priređivača te na svim prodajnim mjestima Priređivača

Članak 4.

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja ima svaki kupac koji u periodu od 12.02.2020. do 10.03.2020. u svim SPAR i INTERSPAR trgovinama i SPAR trafikama kupi najmanje pet bilo kojih komadnih (ne odnosi se na težinske, odnosno vagane proizvode u količini manje od 1kg) proizvoda iz asortimana SPAR vlastitih robnih marki (uključuje robne marke: SPAR marka kvalitete, Despar, S-Budget, Spar Premium, Spar Natur Pur, Spar Vital, Spar free from, Spar Veggie, Spar BBQ, Spar Enjoy, Spar MediHelp, Spar Feine Küche, Spar Office, Spar Office Nature, Vrtovi Hrvatske, Tann, Silky Touch, Simpex Basic, Simpex Professional Simpex Color, Simpex Celebration, Rubin, Pascarel, Pascarel de Luxe, New York, Barbecue, Drive, Everton, te podmarku Quality by Spar: Lovely, Molly, Scotty, Fiffy, Splendid, Splendid Nature, Beauty Kiss, Pretty Baby, Pamina, Sun Kiss, Creative).Prilikom izdavanja računa na blagajni, kupac će dobiti kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupon izlazi automatski iz blagajne za kupljenih najmanje pet bilo kojih komadnih (ne odnosi se na težinske, odnosno vagane proizvode u količini manje od 1kg) bilo koje od gore navedenihmarki. Na svim SPAR i INTERSPAR prodajnim mjestima nalazi se po jedna kutija za ubacivanje kupona.Na kuponu je potrebno čitko upisati ime i prezime (obvezno), adresu (obvezno), broj mobitela ili telefona (opcionalno), e-mail adresu (opcionalno), te se potpisati (obvezno). Kuponi koji nisu ispunjeni na pravilan način, neće moći sudjelovati u izvlačenju.Kupon treba ispuniti i ubaciti u za to predviđeno mjesto najkasnije do 20.03.2020.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici društva SPAR Hrvatska d.o.o. i članovi njihove uže obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od15 PREMIUM VISA GOLD nagradnih kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 10.000,00 kuna po karticiUkupna vrijednost fonda nagrada: 150.000,00 kn Kartice će biti iskoristive u roku od jedne godine od dana izdavanja.Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika održat će se 27.03.2020.godine u 11.00 sati u INTERSPAR hipermarketu Retkovec, Branimirova 181, Zagreb.Informacije o izvlačenju bit će objavljene najmanje tjedan dana unaprijed na web stranici www.spar.hr i Facebook stranici priređivača.Regularnost izvlačenja kontrolirat će komisija od 3 člana koju će imenovati Uprava Priređivača, kao i javni bilježnik.

 

Članak 8.

Preuzimanje nagrada:Priređivač će obavijestiti dobitnike o dobitku u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem preporučene pošte, telefonski ili e-mailom.U svrhu izrade kartice dobitnici će morati Priređivaču pisanim putem dostaviti sljedeće podatke: ime, prezime, adresa, poštanski broj i grad, OIB, datum rođenja, telefon i/ili mobitel, broj osobne iskaznice, datum i izdavatelj.Nagrade će se moći preuzeti u odabranom SPAR supermarketu i INTERSPAR hipermarketu u Hrvatskoj uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će potpisati Zapisnik o preuzimanju nagrade.Nagrade mogu preuzeti isključivo dobitnici. U slučaju da dobitnik iz objektivnih razloga ne može osobno preuzeti nagradu, osoba koja umjesto dobitnika preuzima nagradu mora imati važeću suglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika.Dobitnici nagradu podižu jednokratno, u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti Priređivača.Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.S nagradama koje ne budu preuzete postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

Članak 9.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene ovim Pravilima, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 10.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.spar.hr.

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena.Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su upoznati da SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754, kao Voditelj obrade, ima potrebu, u svrhu provedbe nagradne igre obrađivati njihove osobne podatke (po osnovu čl.6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka). U tu svrhu sudionici daju privolu za to, a kojom su upoznati da imaju pravo od Voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podatka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade); da svoju privolu mogu povući u svakom trenutku - pisanom izjavom dostavljenom na adresu Voditelja obrade ili putem e-maila-a, da imaju pravo podnijeti u vezi povrede njihovih prava prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 12.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križaČlanak 13.U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.SPAR Hrvatska d.o.o.

Članak 13.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.SPAR Hrvatska d.o.o.