Zaštita osobnih podataka

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA / PRIVACY POLICY

I          NEWSLETTER

SVRHA

Osobne podatke koje ste dostavili društvu SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754 ispunjavanjem zahtjeva za dostavu newslettera (Vaše ime i e-mail adresa), društvo SPAR Hrvatska d.o.o. obrađuje u svrhu dostave newslettera.
 

PRAVNI OSNOV

Obrada Vaših podataka odvija se na temelju Vašeg pristanka koji je moguć i dopušten temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Gore navedene podatke dostavljate društvu SPAR Hrvatska d.o.o. bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi društvo SPAR Hrvatska d.o.o. bilo u mogućnosti poslati Vam newsletter. Bez ovih osobnih podataka, SPAR Hrvatska d.o.o. Vam ne može poslati newsletter.

Imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku bez naknade. Do trenutka povlačenja Vašeg pristanka, obrada je zakonita. Ukoliko želite povući Vaš pristanak, to možete učiniti jednostavnim klikom na poveznicu „odjava“, ili slanjem e-mail poruke na adresu: osobni.podaci@spar.hr  i time ćete se odjaviti s pretplate primanja newslettera. Ovo je navedeno i na stranici registracije za newsletter.
 

POHRANA/BRISANJE

Povlačenje Vašeg pristanka odjavom pretplate s newslettera, bit će automatski zabilježeno u bazi podataka za newsletter. Ova bilješka znači da više nećete primati nikakve nove newslettere od trenutka odjave. Konačno brisanje Vaših podataka uslijedit će u roku od mjesec dana računajući od dana Vaše odjave, pod uvjetom da propisi na snazi ne isključuju brisanje.
 

IZVRŠITELJ OBRADE

Za tehničke potrebe slanja newslettera, društvo SPAR Hrvatska d.o.o. koristi društvo Emarsys eMarketing Systems AG kao izvršitelja obrade i SPAR Business Services GmbH Information & Communication Services Europastrasse 3, 5015 Salzburg, Austria FN 68396. Ova društva su izvršitelji  obrade za SPAR Hrvatska d.o.o. za potrebe slanja newslettera. Vaši se podaci ne dostavljaju nikom drugome.
 

VAŠA PRAVA

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo  na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka), na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka) u skladu s uvjetima navedenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte SPAR Hrvatska d.o.o. (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 

KONTAKT PODACI

Možete nas kontaktirati:

e-mailom na adresu: osobni.podaci@spar.hr

Zaštita osobnih podataka

SLANJE UPITA I PRIGOVORA/REKLAMACIJE

SVRHA

Osobne podatke koje ste dostavili društvu SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754 slanjem upita ili prigovora (Vaše ime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona), društvo SPAR Hrvatska d.o.o. obrađuje u svrhu odgovora na upit ili prigovor.
 

PRAVNI OSNOV

Obrada Vaših podataka odvija se:

- u slučaju upita, na temelju Vašeg pristanka koji je moguć i dopušten temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka);

- u slučaju prigovora, na temelju nužnosti obrade kako bi voditelj obrade mogao poštivati svoje pravne obaveze, što je dopušteno temeljem članka 6. stavka 1. točke (c) gore citirane Opće uredbe o zaštiti podataka, jer se radi o dužnosti odgovora na prigovor temeljem čl. 10. st.5. Zakona o zaštiti potrošača.

U pogledu upita, gore navedene podatke dostavljate društvu SPAR Hrvatska d.o.o. bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi društvo SPAR Hrvatska d.o.o. bilo u mogućnosti poslati Vam odgovor. Bez ovih osobnih podataka, SPAR Hrvatska d.o.o. Vam ne može poslati odgovor.

U pogledu prigovora, osobni podaci su potrebni kako bi SPAR Hrvatska d.o.o. mogao izvršiti svoju zakonsku obavezu odgovora na prigovor potrošača.
 

POHRANA/BRISANJE

U vezi upita, povlačenje Vašeg pristanka bit će zabilježeno u bazi podataka upita. Konačno brisanje Vaših podataka temeljem zahtjeva koji ste poslali na mail adresu: osobni.podaci@spar.hr , uslijedit će u roku od mjesec dana računajući od dana povlačenja pristanka ili slanja odgovora.

U vezi prigovora, podaci će se brisati nakon isteka 1 godine kako nalaže čl. 10. Zakon o zaštiti potrošača + 6 mjeseci kako bismo imali podatke dostupne u slučaju pokretanja postupka, odnosno nakon 6 godina ukoliko je započet upravni i/ili sudski i/ili kakav drugi postupak predviđen zakonom.
 

IZVRŠITELJ OBRADE

SPAR Hrvatska d.o.o. ne koristi izvršitelja obrade za upita i prigovore. Vaši se podaci ne dostavljaju nikome drugome.
 

VAŠA PRAVA

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka) na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka), u skladu s uvjetima navedenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte SPAR Hrvatska (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povrijeđuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 

KONTAKT PODACI

Možete nas kontaktirati:

e-mailom na adresu: osobni.podaci@spar.hr

Zaštita osobnih podataka

VIDEO NADZOR

SVRHA

Video nadzor u smislu odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Obrada osobnih podataka putem video nadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine.

SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754 obrađuje osobne podatke putem video nadzora isključivo u svrhu zaštite osoba i imovine odnosno smanjenje izloženosti prostora riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.
 

PRAVNI OSNOV

Obrada Vaših podataka odvija se na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a to znači da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Legitimni interes je konkretno zaštite osoba i imovine odnosno smanjenje izloženosti prostora riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.
 

IZVRŠITELJ OBRADE

Izvršitelj obrade su društva SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 145a, OIB: 33679708526 i AKD-Zaštita d.o.o., 10 000 Zagreb, Savska cesta 28, OIB: 09253797076.  Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem video nadzora ima isključivo odgovorna osoba voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Te osobe ne smiju koristiti snimke iz sustava video nadzora suprotno gore utvrđenoj svrsi. Sustav video nadzora je zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba. Vaši se podaci ne dostavljaju nikome drugome.

Zbog prirode posla, pravo pristupa sustavu video nadzora ima i društvo koje održava sustav video nadzora SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Zagrebačka cesta 145a, OIB: 33679708526, ALARM AUTOMATIKA d.o.o. Rijeka, Dražice Zamet 123/c, OIB 30532290707 i PRO ALARM RJEŠENJA d.o.o., Zagreb, Remete 156, OIB 72864274418.
 

POHRANA/BRISANJE

Snimke dobivene putem video nadzora mogu se čuvati najviše šest mjeseci, osim ako je posebnim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.
 

VAŠA PRAVA

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka) na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), te pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka), u skladu s uvjetima navedenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte SPAR Hrvatska d.o.o. (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 

KONTAKT PODACI

Možete nas kontaktirati:

e-mailom na adresu: osobni.podaci@spar.hr

Spar.hr zbog boljeg korisničkog iskustva koristi kolačiće (eng. "cookies"). Klikom na "Slažem se" prihvaćate korištenje kolačića. Saznajte više.