Usluge

SPAR darovne kartice

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

s darovnim karticama

Općim uvjetima poslovanja s darovnim karticama društvo SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb, Slavonska avenija 50 (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuje prava i obveze s naslova darovnih kartica Društva. Ovi Opći uvjeti obvezuju Društvo i svakog kupca koji kupi darovnu karticu odnosno koji darovnom karticom plaća određenu robu ili uslugu na prodajnim mjestima Društva. Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da sa   kupovinom darovne kartice prihvaća i te Opće uvjete, te način poslovanja s darovnim karticama, koji je utvrđen ovim općim uvjetima.

1.OPĆENITO

Darovna kartica je dokument izrađen od plastike, koji sadrži EAN kod 128 odnosno može sadržavati drugi kod koji bi zamijenio EAN kod. Ovaj dokument izdaje Društvo temeljem plaćanja i Društvo ga je sukladno s ovim Općim uvjetima obvezno primiti kao plaćanje za robu ili uslugu koju prodaje u svim svojim prodajnim mjestima -prodavaonicama,ugostiteljskim objektima, kioscima u Republici Hrvatskoj.

 2.VRIJEDNOSTI DAROVNE KARTICE

Darovna kartica može biti izdana tako da se na njoj nalazi iznos od 50,00 kn, 100,00 kn, 200,00 kn ili kupac može prilikom kupovine sam odrediti vrijednost koja će biti uplaćena na tzv. varijabilnu darovnu karticu. Kupac samostalno određuje iznos koji će uplatiti na varijabilnu darovnu karticu, time da minimalni iznos koji može biti uplaćen jest 50,00 kn.

 3.OBVEZE DRUŠTVA

3.1. Za Društvo obveza s naslova darovne kartice nastaje u trenutku kada kupac darovne kartice uplati   vrijednost darovne kartice. Uplatu vrijednosti (bilo unaprijed utvrđene   ili one koju kupac želi uplatiti-ovisno o vrsti kartice) moguće je napraviti sa svim standardnim načinima plaćanja (gotovinom, određenim debitnim i kreditnim karticama koje Društvo prihvaća na svojim prodajnim mjestima iz čl. 1 Općih uvjeta; bonovima Društva, drugom darovnom karticom) na bilo kojem prodajnom mjestu Društva u Republici Hrvatskoj.

3.2. Potraživanje iz darovne kartice vezano je na EAN kod s kojim je opremljena darovna kartica i koji je namijenjen svakom vlasniku darovne kartice, pri čemu EAN kod nije moguće samostalno upotrijebiti. Ispunjenje potraživanja iz darovne kartice po njenom predočenju može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.

3.3.Obveza Društva s osnova darovne kartice prestaje kada Društvo primi karticu kao plaćanje za robu ili uslugu, protekom roka valjanosti darovne kartice ili ako darovna kartica postane nevaljana iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima.

3.4.Budući da je darovna kartica vrijednosni papir na donositelja, Društvo nije odgovorno za zlouporabu darovne kartice i nije dužno provjeriti identitet donositelja. Društvo ne odgovara za gubitak darovne kartice niti se može tražiti poništenje izgubljene/ukradene kartice.

Iskorištenu karticu Društvo ne zadržava, već ostaje u vlasništvu imatelja kartice

4.PRAVA IMATELJA DAROVNE KARTICE

4.1. Ispunjenje obveze s naslova darovne kartice može zahtijevati donositelj kartice za svo vrijeme valjanosti darovne kartice u bilo kojem prodajnom mjestu Društva u Republici Hrvatskoj.   Rok valjanosti kartice je 12 (dvanaest) mjeseci od dana izdavanja darovne kartice. Ukoliko se u tom roku ne iskoristi iznos za kupnju roba i usluga, kartica će biti poništena. Imatelj kartice rok valjanosti može provjeriti na računu koji dobiva kod kupovine darovne kartice; pri plaćanju darovnom karticom ili na internetskoj stranici Društva na adresi www.spar.hr.

Darovna kartica je vezana na on-line sistem Društva. Ukoliko on-line sistem ne radi, što znači da u centralnoj bazi podataka zbog tehničkih poteškoća kod Društva nije moguće provjeriti stanje iznosa novca na darovnoj kartici, Društvo nije dužno vršiti plaćanje bilo kojeg iznosa s naslova darovne kartice do ponovne uspostave veze sa centralnom bazom podataka Društva.

4.2.Ispunjenje obveza s darovne kartice donositelj zahtijeva tako da karticu preda Društvu kao plaćanje za kupovinu robe ili usluge. Iznos se može koristiti djelomično (u više navrata, na više prodajnih mjesta Društva) ili u cijelosti. U slučaju da je vrijednost kupovine viša od vrijednosti darovne kartice, imatelj darovne kartice   mora doplatiti razliku.   U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti darovne kartice, ostatak iznosa ostaje na kartici i zabilježen u centralnoj bazi podataka, te ga kupac   može iskoristiti do datuma valjanosti darovne kartice.

Ne može se tražiti isplata/unovčenje neiskorištenog iznosa. Povrat novca za uplaćenu darovnu karticu nije moguć.

Moguće je i spajanje više darovnih kartica za plaćanje jednog računa za robu ili uslugu.

4.3.Imatelj darovne kartice može darovnu karticu prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se vrši predajom darovne kartice. Novi imatelj darovne kartice s prijenosom darovne kartice dobiva i sva prava koja je imao prijašnji imatelj kartice.

5.OSTALE ODREDBE

5.1.Na darovnu karticu sa definiranim iznosima 50,00 kn, 100,00 kn i 200,00 kn nije dozvoljeno ništa   ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati. Na varijabilnu karticu dozvoljeno je upisati uplaćeni iznos na prednju stranicu kartice u bijeli kvadratić predviđen za upisivanje iznosa. U suprotnom, kartica se smatra nevaljanom.

5.2.Društvo može odbiti ispunjenje obveza iz darovne kartice, ako utvrdi da je darovna kartica krivotvorena ili da je njena valjanost istekla ili da je kartica tako uništena da je nemoguće utvrditi njen sadržaj.

5.3. Opći uvjeti poslovanja s darovnom karticom vrijede od dana objave nadalje i dostupni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.spar.hr, te u svim prodajnim mjestima Društva u Republici Hrvatskoj.

5.4.Društvo pridržava pravo promjene bilo kojih Općih uvjeta poslovanja s darovnom karticom bez prethodne najave. 

5.5. Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovorajau nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

 

U Zagrebu, dana 06.06.2011.g.                                                                                              

 

SPAR Hrvatska d.o.o.

Generalni direktor

Helmut Fenzl

 

Direktor

Danijel Vidiš

 

Spar.hr zbog boljeg korisničkog iskustva koristi kolačiće (eng. "cookies"). Klikom na "Slažem se" prihvaćate korištenje kolačića. Saznajte više.