• nagradna_igra_20190306_2.jpg

Aktualno

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„OSVOJI 100x1000KN UZ SPAR I MASTERCARD“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754 (dalje u tekstu: Priređivač).

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe beskontaktnog plaćanja branda Mastercard.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača društva SPAR Hrvatska d.o.o. u periodu od 06.03.2019. do 03.04.2019. i ima jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.spar.hr prije početka nagradne igre.

Članak 4.

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja ima svaki kupac koji u periodu od 06.03.2019. do 03.04.2019. u svim SPAR i INTERSPAR trgovinama i SPAR trafikama plati beskontaktno bilo kojom karticom koja ima tu mogućnost. Prilikom izdavanja računa na blagajni, kupac će dobiti kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupon daje blagajnica uz račun. U svakom SPAR-u i INTERSPAR-u nalazi se po jedna kutija za ubacivanje kupona.
Na kuponu je potrebno upisati ime i prezime, adresu, broj mobitela i e-mail adresu. Kupon treba ispuniti i ubaciti u za to predviđeno mjesto najkasnije do 03.04.2019.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici društva SPAR Hrvatska d.o.o. i članovi njihove uže obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od

100 SPAR POKLON kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 1.000,00 kuna po kartici

Ukupna vrijednost fonda nagrada: 100.000,00 kn

Kartice će biti iskoristive u roku od jedne godine od dana izdavanja.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika održat će se 12. travnja 2019.godine u 11 sati u Intersparu Retkovec, Branimirova 181, Zagreb.
Izvlačenje će biti objavljeno najmanje tjedan dana unaprijed na web stranici www.spar.hr. Regularnost izvlačenja kontrolirat će komisija od 3 člana koju će imenovati Uprava Priređivača, kao i javni bilježnik.

Članak 8.

Preuzimanje nagrada:
Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem preporučene pošte ili e-mailom. Nagrade će se moći preuzeti u odabranom SPAR supermarketu i INTERSPAR hipermarketu uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice. Dobitnici nagradu podižu jednokratno, u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti Priređivača.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. S nagradama koje ne budu preuzete postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

Članak 9.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 10.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.spar.hr.

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su upoznati da SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB: 46108893754, kao Voditelj obrade, ima potrebu, u svrhu provedbe nagradne igre obrađivati njihove osobne podatke (po osnovu čl.6 a Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka). U tu svrhu sudionici daju privolu za to, a kojom su upoznati  da imaju pravo od Voditelja osobnih podatka zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podatka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podatka te pravo na prenosivost podatka (drugom voditelju obrade); da svoju privolu mogu povući u svakom trenutku - pisanom izjavom dostavljenom na adresu Voditelja obrade ili putem e-maila-a, da imaju pravo podnijeti u vezi povrede njihovih prava prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Članak 12.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa

Članak 13.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

SPAR Hrvatska d.o.o.

Spar.hr zbog boljeg korisničkog iskustva koristi kolačiće (eng. "cookies"). Klikom na "Slažem se" prihvaćate korištenje kolačića. Saznajte više.