Spar.hr zbog boljeg korisničkog iskustva koristi kolačiće (eng. "cookies"). Klikom na "Slažem se" prihvaćate korištenje kolačića. Saznajte više.

  • 20180212_S-BUDGET.jpg

Aktualno

Klasa: UP/I-460-02/18-01/34

Ur. broj: 513-07-21-01/18-4

U Zagrebu, 31.1.2017.  

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„S-BUDGET VAM DONOSI SREĆU“

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754 (dalje u tekstu: Priređivač). Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i American Express branda (PBZ Card d.o.o.)

Članak 2.

Nagradna igra se održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača društva SPAR Hrvatska d.o.o. u periodu od 14.2.2018. do 13.3.2018. i ima jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.spar.hr prije početka nagradne igre.

Članak 4.

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja ima svaki kupac koji u periodu od 14.2.2018. do 13.3.2018. u svim SPAR i INTERSPAR trgovinama i SPAR trafikama kupi najmanje jedan S-BUDGET proizvod. Prilikom izdavanja računa na blagajni, kupac će dobiti kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupon izlazi automatski iz blagajne za kupljen minimalno jedan S-BUDGET proizvod. U svakom SPAR-u i INTERSPAR-u nalazi se po jedna kutija za ubacivanje kupona. Na kuponu je potrebno upisati ime i prezime, adresu, broj mobitela i e-mail adresu. Kupon treba ispuniti i ubaciti u za to predviđeno mjesto najkasnije do 18.3.2018.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici društva SPAR Hrvatska d.o.o. i članovi njihove uže obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od

10 AMERICAN EXPRESS nagradnih kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 10.000 kuna po kartici.

Ukupna vrijednost fonda nagrada: 100.000,00 kn

Kartice će biti iskoristive u roku od jedne godine od dana izdavanja.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika održat će se 23. ožujka 2018.godine u 11 sati u Intersparu Retkovec, Branimirova 181. Izvlačenje će biti objavljeno najmanje tjedan dana unaprijed na web stranici www.spar.hr. Regularnost izvlačenja kontrolirat će komisija od 3 člana koju će imenovati Uprava Priređivača, kao i javni bilježnik.

Članak 8.

Preuzimanje nagrada:

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem preporučene pošte ili e-mailom.

Nagrade će se moći preuzeti u odabranom SPAR supermarketu i INTERSPAR hipermarketu uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice.

Dobitnici nagradu podižu jednokratno, u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti Priređivača.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.

S nagradama koje ne budu preuzete postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

Članak 9.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 10.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.spar.hr.

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač smije koristiti njihov broj mobitela, e-mail adresu te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim aktivnostima, a dobitnici pristaju da se njihovo ime i fotografije objave u medijima. Sudionici mogu ovu suglasnost u svako doba povući i tražiti brisanje svojih osobnih podataka upućivanjem pisane obavijesti Priređivaču.

Članak 12.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa

Članak 13.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

SPAR Hrvatska d.o.o.