Spar.hr zbog boljeg korisničkog iskustva koristi kolačiće (eng. "cookies"). Klikom na "Slažem se" prihvaćate korištenje kolačića.

  • 20171204 banner_web-01-02-02.jpg

Aktualno

DOBITNICI NAGRADNE IGRE „VELIKA GODIŠNJA KUPOVINA“

1. kolo – Ana Egri dobitnica 50.000 kn na SPAR poklon kartici

Aktualno

Klasa: UP/I-460-02/17-01/701

Ur. broj: 513-07-21-01/17-3

U Zagrebu, 24.11.2017.  
 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10) SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754, donosi sljedeća:
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„VELIKA GODIŠNJA KUPOVINA“
 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, OIB 46108893754 (dalje u tekstu: Priređivač).
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i American Express branda (PBZ Card d.o.o.)
 

Članak 2.

Nagradna igra se održava se u svim maloprodajnim objektima Priređivača društva SPAR Hrvatska d.o.o. u periodu od 04.12.2017. do 31.12.2017. i ima 4 kola:

1.      kolo 04.12.-10.12.2017.
2.      kolo 11.12.-17.12.2017.
3.      kolo 18.12.-24.12.2017.
4.      kolo 25.12.-31.12.2017.

Nakon izvlačenja, neizvučeni kuponi se ne prebacuju u prvo sljedeće kolo, ali kuponi iz svih kola ulaze u završno izvlačenje za glavnu nagradu.
U izvlačenju za glavnu nagradu sudjeluju i svi dobitnici iz prethodna 4 kola.
 

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranicama www.spar.hr prije početka nagradne igre.
 

Članak 4.

U nagradnoj igri pravo sudjelovanja ima svaki kupac koji u periodu od 04.12.2017. do 31.12.2017. u svim SPAR i INTERSPAR trgovinama i SPAR trafikama ostvari kupovinu iznad 50,00 kn. Prilikom izdavanja računa na blagajni, kupac će dobiti kupon za sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupon izlazi automatski iz blagajne uz svaki račun iznad 50,00 kn. U svakom SPAR-u i INTERSPAR-u nalazi se po jedna kutija za ubacivanje kupona.
Na kuponu je potrebno upisati ime i prezime, adresu, broj mobitela i e-mail adresu.
Kupon treba ispuniti i ubaciti u za to predviđeno mjesto.
 

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici društva SPAR Hrvatska d.o.o. i članovi njihove uže obitelji.
 

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1.      kolo                                        1 (jedna) nagrada: SPAR Poklon kartica u vrijednosti   50.000,00kn
2.      kolo                                        1 (jedna) nagrada: SPAR Poklon kartica u vrijednosti   50.000,00kn
3.      kolo                                        1 (jedna) nagrada: SPAR Poklon kartica u vrijednosti   50.000,00kn
4.      kolo                                        1 (jedna) nagrada: SPAR Poklon kartica u vrijednosti   50.000,00kn
5.      Završno izvlačenje               1 (jedna) nagrada: SPAR Poklon kartica u vrijednosti 200.000,00kn
 

Ukupna vrijednost fonda nagrada: 400.000,00 kn
 

Poklon kartice u vrijednosti 50.000,00 kn, a koje su nagrade prva 4 kola, podižu se jednokratno, a raspoloživi iznos se mora potrošiti u roku 1 godine od dana podizanja kartica. Ukupni raspoloživi iznos nagrade od 50.000,00 kn  dobiva se na više kartica. Maksimalan mogući iznos na jednoj kartici je 9.999,00 kn.
Poklon kartice iz završnog izvlačenja s ukupnim dobitnim raspoloživim iznosom od 200.000,00 kn  imat će važenje 1 (jednu) godinu od dana podizanja kartica.
 

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika održat će se:

1.      Za 1. kolo 15.12.2017.
2.      Za 2. kolo 22.12.2017.
3.      Za 3. kolo 29.12.2017.
4.      Za 4. kolo 05.01.2018.
5.      Završno izvlačenje 14.01.2018.
 

Sva izvlačenja će biti na gore navedene datume u 11.00 sati u City Center one East, Slavonska avenija 11d, a datum svakog izvlačenja bit će objavljen najmanje tjedan dana unaprijed na web stranici www.spar.hr.
Regularnost izvlačenja kontrolirat će komisija od 3 člana koju će imenovati Uprava Priređivača, kao i javni bilježnik.
 

Članak 8.

Preuzimanje nagrada:
Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od izvlačenja putem preporučene pošte ili e-mailom.
Nagrade će se moći preuzeti u odabranom SPAR supermarketu i INTERSPAR hipermarketu uz predočenje važeće osobne iskaznice ili putovnice
Dobitnici prva 4 kola nagradu podižu jednokratno, u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti Priređivača.
Dobitnik završnog izvlačenja može podići nagradu u cijelosti u roku od trideset (30) dana od primitka obavijesti.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u navedenom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.
S nagradama koje ne budu preuzete postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).
 

Članak 9.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.
 

Članak 10.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranicama www.spar.hr.
 

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač smije koristiti njihov broj mobitela, e-mail adresu te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim aktivnostima, a dobitnici pristaju da se njihovo ime i fotografije objave u medijima. Sudionici mogu ovu suglasnost u svako doba povući i tražiti brisanje svojih osobnih podataka upućivanjem pisane obavijesti Priređivaču.
 

Članak 12.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
 

Članak 13.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.
 

SPAR Hrvatska d.o.o.